Welkom op mijn website!

Welkom op mijn website! Ik ben hoogleraar, senator, toezichthouder en bestuurder. Op deze website vertel ik wat over mijn achtergrond. Ook zijn er links te vinden naar mijn wetenschappelijke artikelen, media optredens, openbare colleges en politieke activiteiten.

Als hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht bestudeer ik hoe innovaties in de (bio)medische wetenschappen en nieuwe technologie op een ethisch verantwoorde wijze vertaald kunnen worden naar patiëntenzorg en de maatschappij. Hier is een filmpje te vinden over mijn onderzoeksgroep!

Achtergrond

Ik ben opgegroeid in Groenekan, een dorp in de buurt van Utrecht. Vervolgens heb ik theologie en politieke wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Leiden, ben ik gepromoveerd aan de medische faculteit van de Universiteit Maastricht en sinds 2009 ben ik verbonden aan het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht. Sinds februari 2017 ben ik hoogleraar, mijn oratie was getiteld: “Can Ethics Save the Life of Biomedicine?” Een sfeerimpressie is hier terug te vinden. De gehele oratie is ook terug te kijken via deze link!

In 2014 ben ik geïnstalleerd als lid van de Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Ik heb daar onder andere bijgedragen aan het opzetten van Mingler, een online platform waar kunst en wetenschap elkaar kunnen ontmoeten. Ik ben sowieso een liefhebber van cultuur en muziek, mede daarom ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van het Metropole Orkest geworden: een werkelijk uniek pop & jazz orkest! Sinds 2020 zit ik ook in de Raad van Toezicht van het Amsterdam UMC. Verder ben ik actief lid van twee KNAW Commissies: de Raad voor Medische Wetenschappen en de Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening.

Onderzoek

Ik leid de afdeling Medical Humanities in het UMC Utrecht, een interdisciplinaire afdeling met ethici, gezondheidsjuristen, medisch historici en narrative medicine. Mijn onderzoeksgroep richt zich op ethische en maatschappelijke vragen rond nieuwe, vaak controversiële technologie, zoals Artificial Intelligence, Big Data en biobanken, regeneratieve geneeskunde, tissue engineering en stamcelonderzoek, genetica (zoals CRISPR/Cas) en voortplantingstechnieken. Daarbij zoek ik steeds de samenwerking met andere disciplines. De ontwikkelingen in de medische ethiek zijn letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdend, daarom verblijf ik regelmatig in het buitenland. Ik ben bijvoorbeeld gastonderzoeker geweest aan het Ethox Center in Oxford en het Harvard Stem Cell Institute in Boston.

Sinds juni 2018 ben ik bestuurslid van ZonMw, een organisatie die medisch-wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie financiert.

Onderwijs

Ik doceer ethiek aan de opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen en aan de medisch-specialistische vervolgopleidingen. De colleges en werkgroepen die ik geef gaan o.a. over digital ethics, research ethics, ethiek aan het begin van het leven, autonomie, ethische aspecten van de genetica, ethische aspecten van de regeneratieve geneeskunde en stamcelonderzoek, ethische aspecten van onderzoek met patiëntgegevens en lichaamsmateriaal, keuzes in de zorg, technologie & ethiek, wetenschapsfilosofie. Ik begeleid jaarlijks meerdere geneeskunde- en filosofiestudenten tijdens hun (afstudeer)stage.

Advies

Ik adviseer(de) in binnen- en buitenlandse commissies over medisch-ethisch beleid, o.a. als voorzitter van de Ethics Committee van de International Society for Stem Cell Research, de Landelijke Indicatiecommissie Preïmplantatie Genetische Diagnostiek, de KNAW Raad voor Medische Wetenschappende NIAS-Lorentz Scientific Advisory Board, de l’Oreal UNESCO For Women in Science Jury, de Beraadsgroep Voortplantingsgeneeskunde en de Medisch-Ethische Toetsingscommissie (METC) van het UMC Utrecht.